IJzer en Vuur!
Eer aan uw handen!

Privacyverklaring

IJzer en Vuur vzw respecteert de privacy van de bezoekers van de Website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.  

Verwerkingsverantwoordelijke

De betrokken gegevens worden verwerkt door IJzer en Vuur vzw, IJskelderstraat 19, 1060 Sint-Gillis,  0874.509.042. IJzer en Vuur vzw staat in voor de correcte verwerking van de betrokken gegevensverwerking. Bij eventuele vragen in betrekking tot de gegevensverwerking, kunt u zich wenden tot IJzer en Vuur:

IJzer en Vuur vzw

IJskelderstraat 19

1060 Sint-Gillis

Ondernemingsnummer: 0874.509.042

Functionaris voor Gegevensbescherming:

 

Michel Mouton

+32-478/522 629

Info@ijzerenvuur.be

Waarom en hoe verwerken we uw gegevens?

 

De gegevens die IJzer en Vuur vzw over u verwerkt en de manier waarop we die gegevens verwerken, hangt voornamelijk af van de reden waarom we uw gegevens verwerken:

  • Indien u zich inschrijft op onze nieuwsbrief via de site, vragen we uw contactgegevens en identificatiegegevens op om de betreffende nieuwsbrief te kunnen verzenden. Deze gegevens worden gedeeld met Mailchimp, het softwareprogramma van de nieuwsbrieven. U kan zich ten alle tijden uitschrijven op dit mailverkeer.
  • Indien u zich inschrijft voor een workshop via onze site, vragen we uw contactgegevens, identificatiegegevens en facturatiegegevens op om de inschrijving te kunnen uitvoeren. Na 5 jaar (wettelijke bewaartermijn) worden deze gegevens verwijderd. We geven deze gegevens niet door aan externen. Indien u toestemming geeft, wordt u opgenomen in de mailing van de nieuwsbrief.
  • Indien u de website bezoekt, kunnen er ‘cookies’ worden geplaatst om de website naar behoren te laten functioneren. Uw gegevens of surfgedrag worden enkel bijgehouden als u daar toestemming voor geeft.

Hoe lang houden we uw gegevens bij?

 

Zoals hierboven vernoemd, worden uw gegevens gedurende 5 jaar bijgehouden, conform met de wettelijke bewaartermijn. Indien u bezwaar maakt tegen een verwerking van uw gegevens, worden de betrokken gegevens onmiddellijk gewist.

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens

 

Met betrekking tot de gegevens die we nodig hebben om de overeenkomst uit te voeren en te voldoen aan onze verplichtingen, heeft u de volgende rechten:

  • Recht van inzage: u heeft het recht om ons inzage te vragen in uw gegevens, en in de doeleinden van de verwerkingen, de bewaartermijn, de rechtsgrondslag …;
  • Recht op verbetering: u heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen;
  • Recht op beperking van de verwerking: indien u het recht op verbetering uitoefent, heeft u eveneens het recht aan ons te vragen uw gegevens tijdelijk niet te verwerken tot uw gegevens opnieuw correct zijn;
  • Recht op gegevenswissing: u heeft het recht om te vragen dat wij uw gegevens wissen, wanneer deze gegevens niet langer nodig zijn in het licht van de doeleinden waarvoor ze verwerkt worden;
  • Recht op overdracht van uw gegevens: u heeft het recht de gegevens die wij over u verwerken te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar bestand en het bijhorende recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke;

U kan deze rechten eenvoudig en kosteloos uitoefenen door een eenvoudige vraag aan info@ijzerenvuur.be

Klachten

 

Indien u toch om een bepaalde reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be)